Koorinformatie

Koor

Dirigent

Carole Kroese
Het koor ziet ernaar uit om zich onder haar leiding, verder te ontwikkelen en mooie concerten te geven.

Repertoire

Het koor zingt drie- en vierstemmige liederen van klassieke en hedendaagse componisten en volksliederen uit diverse landen. Op een enkele uitzondering na wordt er a capella gezongen.

Repetities

Wij repeteren op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Rosenstock Huessy Huis, Hagestraat 10 te Haarlem.

Geschiedenis

Vrouwenkoor Elisabeth Bas is opgericht in 1993, met Elleke Bijsterveld als eerste dirigent. Van 1997 tot 2016 werd het koor geleid door Henny Brouwer.
Van 2016 tot juni 2022 werd het koor geleid door Dirk Kaandorp.

De naam van het koor is ontleend aan een 16e eeuwse vrouw die het bedrijf van haar man na zijn dood leidde en daar succesvol in was. Zij is geportretteerd door Ferdinand Bol. De herbergierster Elisabeth Bas dankte haar roem, hoe prozaïsch ook, aanvankelijk aan een intrigerend, maar ongesigneerd en ongedateerd olieverfschilderij, waarvan het niet helemaal zeker is dat het een portret van haar is, en later vooral aan een sigarenbandje. Het portret van Elisabeth Bas wordt door het Rijksmuseum nog altijd tot de topstukken gerekend.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt voor een jaar aangegaan en loopt van januari tot en met december. Iemand die tussentijds lid wordt, verbindt zich tot het einde van het lopende jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat voor 1 november van het lopend kalenderjaar. De contributie is €190,00 per jaar. Muziekboeken worden in bruikleen ter beschikking gesteld.

Belangstellenden kunnen zonder kosten drie keer een repetitie bijwonen. Bij de tweede repetitie wordt door de dirigent een stemtest afgenomen. Plaatsing in het koor geschiedt op basis van de stemsoort. In verband met de balans tussen de stemsoorten is er mogelijk een stop binnen een bepaalde stemsoort. Dan kan de belangstellende op een wachtlijst worden geplaatst.

Gedurende de schoolvakanties van de Haarlemse basisscholen zijn er geen repetities.